دریکال به چه معناست | دریکال

faq

دریکال به چه معناستخیلی کوتاه و مفید توضیح دهیم که نام «دریکال» بر گرفته از دو واژه ی «دریک» و «Call» است. «دریک» در واقع واحد پول ایرانیان در زمان هخامنشیها بوده است و به دلیل فروشگاهی بودن وب سایت و همچنین کال سنتر (Call Center) بودن دریکال، ما ترکیبی از واژه ها را برای نام برند خود برگزیدیم. همچنین ما تصمیم گرفتیم که «دریک» را واحد پول و امتیاز سایت دریکال کنیم. با این کار شما در ازای خرید خود از ما «دریک» دریافت می کنید که با آن می توانید از سایت دوباره خرید داشته باشید و از دیگر خدمات ما استفاده کنید. بزودی با واحد «دریک» شما را شگفت زده خواهیم کرد.